ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಿನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು(ಕಥೆಯ ಮುನ್ನುಡಿ-2)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೃತಿ ರಚಿಸುವಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ವಿಚಾರ, ಯೋಚನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬರಹ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.

“ನೆನಪು” ಈ ಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವದೆಂದು ಕನಸು ಮನಸಿನಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ Sentimental feeling ಇರೊ ಕವನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಥೆ ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರದು ಅನ್ನಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.

ಹೆಣ್ಣು – ಗಂಡಿನ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳು ಗೌಣ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ವಷ೯ವಾದರು ಅಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 12-2-2016, 17-2-2016 ಮತ್ತು 18-2-2016ರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದೆ.

ಆಶಿವ೯ದಿಸಿ,
26-2-2016 10.09am

Advertisements

ಲೇಖಕರು: Sangeeta Kalmane

Ex (VRS) employee in co-op bank. Now leading retired life. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಅಲೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೀಗ ನನ್ನ ತಾಣ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಯಾನ. ಸಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ! ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಸದಾ ಏನಾದರೂ ಬರಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೊವರೆಗೂ ಬರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಆಶಯದಿಂದಲ್ಲ. ಇದೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಬದುಕಿನಾಚೆಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ನನಗಿರೊ ಹಸಿವು. ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಿ, ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆಯುವೆ. ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಜೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಅಣಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನೀವು!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s