ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗ-ಬಹಿರಂಗ

image

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಅವರವರ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತು, ಯೋಚನೆ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ “ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನಂತರಾಳದಿಂದ ಬಂದ ಮಾತಿದು” ಅನ್ನುವುದು ಕೇಳಿರಬಹುದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಆಡುವರೆ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆ? ಇಂಥವರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು? ಇಂಥವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಇಂಥವರಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟವೇನು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಮೋಸಗಾರರಲ್ಲ. ಅದೆ ” ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವವರು‌”.

ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ. ಕ್ರಮೇಣ ಇವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು, ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಪರಿಚಯದವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಓ, ಹೌದಾ ಹಾಗಾ.; ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಹೀಗೇ ಮಾತನಾಡುವವರು. ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಮತ್ತು ಯಾರಿಂದ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ, ಸವಲತ್ತು ಸಿಗುವುದೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸುಃಖಪಡುವ ಜನ. ಒಂದು ರೀತಿ commercial mind ಗುಂಪಿನವರು. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆ ಬೇರೆ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆ ಬೇರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಯಾರ ಹತ್ತಿರ ಅಂತರಂಗದ ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಆಡುತ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಿನ ಜಾಲದ ರುಚಿ ಕಂಡು ತೇಗಿದ ಜನ. ನಿಜ ಹೇಳುವುದು ಅವರ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಹೊತ್ತ ಜನ. ಈಗಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಹೊಗಳುವ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥಹವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರರು. ಅಭಿನಯ ಚತುರರು. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದವರು. ಅಮಾಯಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ಪಕ್ಕಾ ಸ್ವಾತಿ೯ಗಳು.

ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇಂಥಹ ಮಾತಿನಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ. ಉದಾ: ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರ ಮನೆಯವರ ಹುಡುಗಿನೊ, ಹುಡುಗನದೊ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗೋದರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ವಿಚಾರಿಸುವ ಪರಿಪಾಟ ಕೆಲವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎನೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವದಾದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಕೇಳಿದವರ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೆ? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ಅದು ಹೆತ್ತವರದಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದ್ದೆ ಇರಬಹುದು. ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.   ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಸಹವಾಸ ದೋಷ, ಅಸಹಾಯಕತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಇರಬಹುದು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷ‌ಯ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವತಿ೯ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಇರುವುದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವ ರೂಢಿ. ಏನದ್ದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ “ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಎದೆಗೇ ಒದ್ದ ಹಾಗೆ.” ಇವರ ನೇರ ನುಡಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗುವ ಜನರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇವರಾಡುವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಮಶವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯುವ ಜನ. ಇವರಿಗೆ ಜನರ ಒಡನಾಟ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇವರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚುವ ಜನ ಇರುತ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಅದೇ ಉಧ್ಯೋಗ. ತಾವು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಕಂಡವರ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುವ ಜನ. “ದೀಪದ ಕೆಳಗೆ ಕತ್ತಲೆ” ಈ ಗಾದೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಎದುರಾಳಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ “ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಕಾಲುಬುಡಕ್ಕೆ ಲದ್ದಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಸಗಣಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯನಲೇ” ಅಂತ ನಿವಾಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರ ಮನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ತಲೆ ಹಾಕದೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಯಸುವ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತರೂ ಸಾಲದು. ಜೀವನ ಪೂತಿ೯ ಕಲಿಯುತ್ತಲೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಲಿಗಾಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಯಾರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಜನ ಇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಇವರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಜನರೆದುರು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಂಡನಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು.

ಅದಕ್ಕೇ ಇರಬೇಕು ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ,, ಸಹನೆ, ಕಣ್ಣಿದ್ದೂ ಕುರುಡಾಗಿರೊ ಬುದ್ದಿ,, ಒಳಗೊಳಗೆ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಗುವಿನ ಮುಖವಾಡದ ಅಂಗಿ ತೊಡಿಸಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು. ಒಬ್ಬರ ರೂಪ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರದಿಲ್ಲ;  ಒಬ್ಬರ ಗುಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದಿಲ್ಲ.
16-5-2016. 4.50pm

Advertisements

ಲೇಖಕರು: Sangeeta Kalmane

Ex (VRS) employee in co-op bank. Now leading retired life. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಅಲೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೀಗ ನನ್ನ ತಾಣ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಯಾನ. ಸಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ! ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಸದಾ ಏನಾದರೂ ಬರಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೊವರೆಗೂ ಬರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಆಶಯದಿಂದಲ್ಲ. ಇದೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಬದುಕಿನಾಚೆಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ನನಗಿರೊ ಹಸಿವು. ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಿ, ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆಯುವೆ. ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಜೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಅಣಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನೀವು!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s