ನನ್ನ ಪಯಣ

ಯೋಜನೆಗಳ ಕಂತೆ ದಿನವೂ ಹೊಸ ರೂಪ
ಕಾಯ೯ರೂಪಕೆ ತರಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಧಾವಂತ.

ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬಿಡುವನೆ ನಾನು.

ಆತಂಕದ ಮಡುವಲ್ಲಿ ಮನ ಜೋಕಾಲಿ
ಸಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ದೂರದ ಕಾಣದ ಹಾದಿ.

ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಸವೆತ ಗತಿ ನಿಧಾನ
ಏಳುತ್ತ ಬೀಳುತ್ತ ಸಾಗುತಿದೆ ಕಾಲ.

ದೂರದ ಕನಸಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮೆರುಗು
ನೆನೆನೆನೆದು ಮೈ ಪುಳಕ ಹಾರಿ ಹಿಡಿಯುವ ತವಕ.

ಆಸೆಯ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಪಯಣ
ಅಂತರಂಗದ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದ ಜೀವ.

ಚಿತ್ತದ ಯೋಚನೆಗೆ ನನ್ನದೆ ಆಯಾಮ
ಮುಗಿಸಬಲ್ಲೆನೆ ಇರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ.

ಅಳಿದುಳಿದ ಆಯುಷ್ಯ ಬೇಕು ಸಾಧನೆಗೆ
ಸಕಲಕೂ ಇರಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ.

14-12-2016. 9.01am.

Advertisements

ಲೇಖಕರು: Sangeeta Kalmane

Ex (VRS) employee in co-op bank. Now leading retired life. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಅಲೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೀಗ ನನ್ನ ತಾಣ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಯಾನ. ಸಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ! ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಸದಾ ಏನಾದರೂ ಬರಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೊವರೆಗೂ ಬರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಆಶಯದಿಂದಲ್ಲ. ಇದೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಬದುಕಿನಾಚೆಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ನನಗಿರೊ ಹಸಿವು. ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಿ, ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆಯುವೆ. ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಜೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಅಣಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನೀವು!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s