ಗೌರಮ್ಮ

ನಲ್ಲೆ
ನಿಲ್ಲೆ ನೀನಲ್ಲೆ
ಸರಿಸದಿರು ಮುಂಗುರುಳ
ಬದಲಾದಾವು
ನನ್ನ ಬೆರಳು ಸೋಕಿ.

ಕಂಡಾವು
ಹಣೆಯಗಲ
ಬಾಗಿದ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೊನಚು
ಮಿಟುಕುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟೇನು.

ಹೀಗಂತ ನೀ ತಿಳಿದು
ಸೆರಗ ಸರಿಸ ಬೇಡ ಹೆಣ್ಣೆ
ಗರತಿ ಗೌರಮ್ಮನಂತಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಕಾಣಬಾರದ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ವಸ್ತ್ರ.

ಬರಿ ಶೋಕಿಯಲ್ಲ
ಮಾನವ ಜೀವನ
ಅದರಂತರಾಳಕ್ಕಿಳಿದು ನಡೆ
ಕಾಣುವೆ ಮೊಗಮ್ಮಾಗಿ
ಅನುದಿನದ ಗಳಿಗೆ.

15-1-2017. 3.46pm

Advertisements

ಲೇಖಕರು: Sangeeta Kalmane

Ex (VRS) employee in co-op bank. Now leading retired life. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಅಲೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೀಗ ನನ್ನ ತಾಣ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಯಾನ. ಸಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ! ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಸದಾ ಏನಾದರೂ ಬರಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೊವರೆಗೂ ಬರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಆಶಯದಿಂದಲ್ಲ. ಇದೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಬದುಕಿನಾಚೆಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ನನಗಿರೊ ಹಸಿವು. ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಿ, ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆಯುವೆ. ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಜೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಅಣಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನೀವು!