ರಾಮ ಉಲಿದ “ಬಾ ಹೋಪ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ” |

http://avadhimag.com/2016/04/15/%e0%b2%b0%e0%b2%be%e0%b2%ae-%e0%b2%89%e0%b2%b2%e0%b2%bf%e0%b2%a6-%e0%b2%ac%e0%b2%be-%e0%b2%b9%e0%b3%8b%e0%b2%aa-%e0%b2%a8%e0%b2%ae%e0%b3%8d%e0%b2%ae%e0%b3%82%e0%b2%b0%e0%b2%bf%e0%b2%97%e0%b3%86/

Advertisements

ಲೇಖಕರು: Sangeeta Kalmane

Ex (VRS) employee in co-op bank. Now leading retired life. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಅಲೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೀಗ ನನ್ನ ತಾಣ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಯಾನ. ಸಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ!