ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ …..

ಅರವತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲರ್ಧ ಮುಗಿದು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೆ ಸಂವತ್ಸರ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೈ ತುಂಬಿ ನಳ ನಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ವನ ರಾಶಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಬರೀ ಹಸಿರೇ ಹಸಿರು. ಚಿಗುರೆಲೆ, ಮೊಗ್ಗು,ಹೂ,ಕಾಯಿ ಮಾಮರದ ಕೋಗಿಲೆಗೂ ಹಾಡಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಆತುರ. ಈ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚುಮು ಚುಮು ತಂಗಾಳಿಯ ಹಿತಕರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಾಡುವ ಸೊಬಗಿದೆಯಲ್ಲ ; ವಾವ್! ಮನಸಿಗದೆಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸ. ಎಷ್ಟು ನಡೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿ ಬರೋಣವೆ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು. ಹಳ್ಳಿ ಗಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಸವಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ನೂರಾರು. ಈ ವರ್ಷದ ಸಂವತ್ಸರ “ಹೇವಿಳಂಬಿ”.

ಈ ಹೆಸರು ಕಂಡಾಗ ನನಗನಿಸಿದ್ದು ” ಹೇ ಅಂದರೆ ನೀನು, ವಿಳಂಬಿ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನ”
ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದುಕೊಂಡೆ ನಾನು ನಿಧಾನ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನಗು ಬಂತು.

ಆದರೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ. ಇದನ್ನು “ಹೇವಿಳಂಬಿ/ಹೇಮಲಂಬಿ ಎಂದೂ ಇದರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ‘ ಹೇಮ ಲಂಬತೇ ಅತ್ರ’ ಎಂದೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಇನ್ನಾವುದೆ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂವತ್ಸರ ಯಾವುದೆಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಪಟ್ಟಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ತಮಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭವನ್ನೇ ತರಲಿ💐

ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಅರವತ್ತು

*( 1867, 1927,1987,)*: ಪ್ರಭವ
*(1868,1928,1988)*: ವಿಭವ
*(1869,1929,1989)*: ಶುಕ್ಲ
*(1870,1930,1990)*: ಪ್ರಮೋದೂತ
*(1871,1931, 1991)*: ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿ
*(1872,1932,1992)*: ಅಂಗೀರಸ
*(1873,1933,1993)*: ಶ್ರೀಮುಖ
*(1874,1934,1994)*: ಭಾವ
*(1875,1935,1995)*:ಯುವ
*(1876,1936,1996)*: ధాత
*(1877,1937,1997)*: ಈಶ್ವರ
*(1878,1938,1998)*: ಬಹುಧಾನ್ಯ
*(1879,1939,1999)*: ಪ್ರಮಾದಿ
*(1880,1940,2000)*: ವಿಕ್ರಮ
*(1881,1941,2001)*: ವೃಷ
*(1882,1942,2002)*: ಚಿತ್ರಭಾನು
*(1883,1943,2003)*: ಸ್ವಭಾನು
*(1884,1944,2004)*: ತಾರಣ
*(1885,1945,2005)*: ಪಾರ್ಥಿವ
*(1886,1946,2006)*: ವ್ಯಯ
*(1887,1947,2007)*: ಸರ್ವಜಿತ್
*(1888,1948,2008)*:ಸರ್ವಧಾರಿ
*(1889,1949,2009)*: ವಿರೋಧಿ
*(1890,1950,2010)*: ವಿಕೃತಿ
*(1891,1951,2011)*: ಖರ
*(1892,1952,2012)*: ನಂದನ
*(1893,1953,2013)*: ವಿಜಯ
*(1894,1954,2014)*: ಜಯ
*(1895,1955,2015)*: ಮನ್ಮಥ
*(1896,1956,2016)*: ದುರ್ಮುಖಿ
*(1897,1957,2017)*: ಹೇವಿಳಂಬಿ
*(1898,1958,2018)*: ವಿಳಂಬಿ
*(1899,1959,2019)*: ವಿಕಾರಿ
*(1900,1960,2020)*: ಶಾರ್ವರಿ
*(1901,1961,2021)*: ಪ್ಲವ
*(1902,1962,2022)*: ಶುಭಕೃತ
*(1903,1963,2023)*: ಶೋಭಕೃತ
*(1904,1964,2024)*: ಕ್ರೋಧಿ
*(1905,1965,2025)*: ವಿಶ್ವಾವಸು
*(1906,1966,2026)*: ಪರಾಭವ
*(1907,1967,2027)*: ಪ್ಲವಂಗ
*(1908,1968,2028)*: ಕೀಲಕ
*(1909,1969,2029)*: ಸೌಮ್ಯ
*(1910,1970,2030)*: ಸಾಧಾರಣ
*(1911,1971,2031)*: ವಿರೋಧಿಕೃತ
*(1912,1972,2032)*: ಪರಿಧಾವಿ
*(1913,1973,2033)*: ಪ್ರಮಾದ
*(1914,1974,2034)*: ಆನಂದ
*(1915,1975,2035)*: ರಾಕ್ಷಸ
*(1916,1976,2036)*: ನಳ
*(1917,1977,2037)*: ಪಿಂಗಳ
*(1918,1978,2038)*: ಕಾಳಯುಕ್ತಿ
*(1919,1979,2039)*: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ
*(1920,1980,2040)*: ರೌದ್ರಿ
*(1921,1981,2041)*: ದುರ್ಮತಿ
*(1922,1982,2042)*: ದುಂದುಭಿ
*(1923,1983,2043)*: ರುಧಿರೋದ್ಗಾರಿ
*(1924,1984,2044)*: ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ
*(1925,1985,2045)*: ಕ್ರೋಧನ
*(1926,1986,2046)*: ಅಕ್ಷಯ

28-3-2017. 5.53pm

Advertisements

ಲೇಖಕರು: Sangeeta Kalmane

Ex (VRS) employee in co-op bank. Now leading retired life. ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರೂರು ಅಲೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೀಗ ನನ್ನ ತಾಣ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಯಾನ. ಸಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮನಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ! ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕು ಸದಾ ಏನಾದರೂ ಬರಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೊವರೆಗೂ ಬರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಆಶಯದಿಂದಲ್ಲ. ಇದೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಬದುಕಿನಾಚೆಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ನನಗಿರೊ ಹಸಿವು. ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಿ, ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆಯುವೆ. ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಜೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಅಣಿ ಮುತ್ತುಗಳು ನೀವು!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s