ನಿಜವಾದ ವಿರಾಗಿಗಳು ನಾವು..!! – Avadhi/ಅವಧಿ

http://avadhimag.com/?p=194393

Advertisements

ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿದ ನೆನಪು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ.. – Avadhi/ಅವಧಿ

http://avadhimag.com/?p=193788

ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಬದುಕು | ಸಂಪದ – Sampada(ಈ ವಾರದ ಆಯ್ದ ಬರಹ)

https://sampada.net/%E0%B2%AC%E0%B3%86%E0%B2%B2%E0%B3%86%E0%B2%AF%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B2%A6-%E0%B2%AC%E0%B2%A6%E0%B3%81%E0%B2%95%E0%B3%81/48052

ನೆನಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ | ಸಂಪದ – Sampada( ಈ ವಾರದ ಆಯ್ದ ಬರಹ)

https://sampada.net/%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%A8%E0%B2%AA%E0%B2%BF%E0%B2%A8-%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%82%E0%B2%A4%E0%B2%BF/48018