ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವೆ ಸೆರಗ ತುದಿಯಲ್ಲಿ.. – Avadhi/ಅವಧಿ

http://avadhimag.com/?p=199165

Advertisements

ಕತ್ತೆತ್ತಿದರೆ  ಮೊಳೆ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಂತಾಯಿತು.. – Avadhi/ಅವಧಿ

http://avadhimag.com/?p=198480