ವಚನ

ಬಣ್ಣಿಸ ಬೇಡ ಮನವೆ
ತಣ್ಣಗಿರುವುದು ಮನಸು
ಇಂಗಿತವನರಿಯದ ಮನುಜಗೆ
ಸಲ್ಲದು ಸಲಾಮು ಗಿಲಾಮು.

ಕೆರೆದು ಕುರಿಯಾಗುವ ಬದಲು
ಕರ ಮುಗಿದು ದೂರ ಸರಿ
ನಿನ್ನಲ್ಲಡಗಿದ ಮೌನಕೆ ದಾಸನಾಗಿ
ತೆಪ್ಪಗಿರುವುದೆ ವಾಸಿ.

ಋಣವಿರಲು ಜನ್ಮಕೆ
ತಾನಾಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವುದು
ಆರು ಬಲ್ಲರು ಹೇಳು
ಜಗದೊಡೆಯ ಬರೆದ ಹಣೆ ಬರಹ.

ಹಗಲು ಗನಸನು ಮರೆತು
ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಡು
ನೊಂದು ಸಿಗದ ವಸ್ತುವಿಗೆ
ಪರಿತಪಿಸದಿರು ಮರುಳೆ.

ಇರುವ ಮೂರು ದಿನ
ಕೊರಗಿ ಸಾಯಲು ಬೇಡ
ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮವ
ಅನುಭವಿಸದೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ.

ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ
ಇಂದು ಕಾಡುತಿರಬಹುದು
ಇನ್ನಾದರೂ ಮುಂದಡಿಯಿಡು
ಕರ್ಮ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ.

ಇರುವನಲ್ಲವೆ ಜಗದೊಡೆಯ
ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯ ನೆಪ ಸಾಕು
ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವನವ
ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸದಿರ.

ನಂಬಿಕೆಯೆ ಜೀವಾಳ
ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ ಬದುಕಿದರೆ
ಇಂಬು ಕಾಣುವೆನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ.

12-4-2017. 8.21pm

Advertisements

ವಚನ

ತನು ಕಲಕುವ ದುಃಖಕ್ಕೆ
ಹೊಣೆಗಾರ ಯಾರು
ಮನ ಮೂಖವಾದರೆ
ಅನುಭವಿಸು ನೀನು.

ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಎರಗಿದರೂ
ಪಾಪದ ಕೊಳೆಯಳಿಯದು
ಅನುಭವಿಸು ನೀನು.

ಆಸೆಯೆಂಬುದು ಮನುಜ
ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಿಡದ ಭೂತ
ಅನುದಿನವು ಕಾಡುವುದು
ಅನುಭವಿಸು ನೀನು.

ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬುದು ಬರಿ ಭ್ರಮೆ
ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಡಿಯಿಟ್ಟಲ್ಲಿ
ಸಿಗುವುದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ
ಅನುಭವಿಸು ನೀನು.

ನನಗಾರು ಇಹರೆಂದು
ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗದಿರು ಮಂಕೆ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರೇ ಎಲ್ಲ
ಅನುಭವಿಸು ನೀನು.

ದಿಟವಾದ ಸತ್ಯ
ಎಂದಿಗೂ ಬಲು ಕಹಿಯೆ
ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಿದ್ದರೂ
ಅನುಭವಿಸು ನೀನು.

ಮನು ಕುಲಕೆ ನೀ ಬಂದು
ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ
ಕರ್ಮ ಕಳೆಯುವವರೆಗೆ
ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕು ನೀನು.

9-3-2017. 9.37pm

ವಚನ

ಚಂಚಲ ಮನಸಿಗೆ
ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು
ಬೇಕೆನಿಸುವುದೆಲ್ಲ
ಬಯಸದಂತಿರಬೇಕು.

ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಸೆ
ಚಿತ್ತ ವಿಕಾರ
ನಿನ್ನಂಕೆಯಲಿದ್ದರೆ
ಬದುಕು ಇಂಚರ.

ಇಷ್ಟದ ಬದುಕಿಗೆ
ಛಲವಿರಲೇ ಬೇಕು
ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪಡೆಯಲು
ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು.

ನಿನ್ನೆ ಕಳೆಯಿತು
ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಇಂದಿನ ಗಳಿಗೆ
ಚಂದದಿ ಬದುಕು.

ಕಾಸಿದ್ದರೆ ಕೈಲಾಸ
ಇಲ್ಲದಿರೆ ವನವಾಸ
ಇರುವವರೆಗೂ ದುಡಿ
ನಿನ್ನನ್ನವ ನೀನುಣ್ಣು.

ಒಳ್ಳೆತನಕಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ
ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಜನಕೆ
ಎಲುವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ
ಆಡಲಿ ಬಿಡು.

ಮೂರು ದಿನ ಬಾಳು
ಜೀವವಿರುವ ದೇಹ
ಎಷ್ಟು ಪೋಶಿಸಿದರೇನು
ಚಿಗುರೊಡೆಯವುದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ನನದೆಂಬ
ಮಮಕಾರ ಬೇಡ
ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಜೀವ
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ.

ಮೂರಡಿ ಆರಡಿ
ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಜನ
ಸುಡಲು ಬರುವರಷ್ಟೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಬಾರರಾರು.

ಇದು ಜೀವನ
ಇದು ಬದುಕು
ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರು
ಸನ್ಮಾರ್ಗಿಯಾಗಿರು.

1-3-2017. 6.19pm

ವಚನ

ಮೌನದ ಬೆಂಬತ್ತಿದ ಮನಸು
ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಚಿಂತೆಯಲಿ
ಧಾಂಗುಡಿಯಿಡುವ ಭವಿಷ್ಯದ
ಕನಸುಗಳ ಬೊಂತೆಯಲಿ
ಸದಾ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತ.

ಆಗದ ಆಸೆಗಳ ಬೆನ್ನತ್ತಿ
ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆಯ ಹಿಡಿಯುವ ಓಟ
ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುವುದೆಂಬ ಭರವಸೆಯಲಿ
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಂಬಿಕೆ
ಹುಸಿಯಾಗದಿರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಇರುವ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕೆ
ಸಿಕ್ಕ ಅನುರಕ್ತದ ಇರುವಿಕೆಯ ಬದಿಗೊತ್ತಿ
ಇರದುದಕೆ ಕೂಡಿಡುವ
ಕಾಂಚಾಣದ ಆಮಿಷೆ ಸತತ
ತುತ್ತಿಗೂ ತತ್ವಾರದ ಜಿಗುಟುತನ.

ಸತ್ತಾಗ ಹಿಂದೆ ಬಾರದಿಹ ಗಂಟಿಗೆ
ಇರುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ನಂಟು
ನಾನೂ ನನ್ನದೆನ್ನುವ ಬಡಿದಾಟದ ಬದುಕಿಗೆ
ಜೋತು ಬಿದ್ದೇ ದಿನ ದೂಡುವ ನರಜನ್ಮಕೆ
ನಾಕ ನರಕದ ಯೋಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಇದು ಜೀವನ ಇದುವೆ ನಾಕ ನರಕ
ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು ಎಲೆ ಮರೆಯ ಕಾಯಂತೆ
ಹೊನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಪರರ ಬಾಯಿಗಾಗುವುದರ ಬದಲು
ದಾಹ ತೀರಿಸು ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವರ್ಗದರಮನೆ ಇಲ್ಲಿಹುದು ಕಾಣೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ!!

14-1-2017. 3.21pm

ವಚನ

ಎಣ್ಣೆ ಮಜ್ಜನಗೊಂಡ ದೇಹ
ಹಂಡೆಯ ಬಿಸಿ ನೀರಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರೆ
ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸುಃಖವ ಕಾಣುವುದು
ಮೈ ಮನವೆಲ್ಲ ಹಗುರಾಗಿ
ಕೀಲುಗಳೆಲ್ಲ ಸಡಿಲಾಗಿ
ಲವಲವಿಕೆ ತಾಂಡವವಾಡುವುದು.

ಆಹಾ! ಕಾಳು ಶುಂಠಿಯಲದ್ದಿ
ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಲ್ಲ
ಪೇರಿಸಿದರದ್ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ
ಕಷಾಯ ಪೊಗದಸ್ತು ನಿದ್ದೆಯಲಿ
ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿ ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ.
7-1-2017. 10.13am

ಮನಸ್ಸೇ….!!

ಸಂಭಾವಿತರಂತೆ
ಸೋಗು ಹಾಕುವುದು ಮನಸ್ಸು
ಕಾಳನ ಕಾಟವಿಲ್ಲ ಬೋಳನ ಹಂಗಿಲ್ಲದಂತೆ.

ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು
ಆದರೊಳಗಿನ ಹುಳುಕು, ಥಳುಕು.
ಕಳ್ಳನ ಮನಸ್ಸು ಹುಳ್ಳಗೆ ಎಂಬಂತೆ.

ಜನ್ಮ ಜಾತವೆ
ಮರುಳು ಮಾಡುವ ಕೊಳಕು ಕಲೆ
ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದ ಓಟದ ಕುದುರೆ.

ಸಿಕ್ಕಲ್ಲೆ ಸೀರುಂಡೆ
ಅದಕಿಲ್ಲ ಯಾರ ಅಡೆತಡೆ
ಮುಂಡೆ ಮದುವೇಲಿ ಉಂಡವನೆ ಜಾಣನಂತೆ.

ಮನಸೆ ಪಟದಂತೆ ಹರಿಯುವ
ಅತಂತ್ರ ಬದುಕು ಈಗ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ
ಪಾಪ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಂಬ ಬೇಕು.

ಮೇಲೇ ಇರುವೆನೆಂಬ ಭ್ರಮೆ ಬೇಡ
ಚಕ್ರ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಕಾಲನ ಯಾನ
ಇಳಿದಾಗ ಕಾಣುವೆ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯದ ಫಲ.

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ
ನೀ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಯಾರಾಗಲಾರರು
ನಮಗೆ ನಾವೇ ಗೋಡೆಗೆ ಮಣ್ಣೆ ಗತಿ.

ಇದು ಜೀವನ
ಇದುವೇ ಬದುಕಿನ ಮಮ೯
ಶರಣನ ಗುಣ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣು.
30-10-2016. 1.13pm

ಮೂರು ದಿನದ ಬಾಳು

ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ
ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಪೂವ೯ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ.

ಅರಿವಿರಲಿ
ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ದೋಷ ಹುಡುಕ ಬೇಡ.

ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು
ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ
ತಿಳಿದು ದೊಡ್ಡ ತನ ಮೆರೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ
ಆಸೆ ಪಡಬೇಡ
ಪರರ ವಸ್ತು ಸದಾ ವಿಷ.

ಗೆದ್ದೆನೆಂಬ
ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ
ಸೋಲು ಹಿಂದೆ ಇಹುದು.

ನೀರು ಹರಿಯುವುದು
ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ
ಇದೇ ರೀತಿ ಜೀವನ ಚಕ್ರ.

ನಾನೂ ಎಂಬುದ ಮರೆತು
ನಾವು ಎಂದೆನ್ನುವುದ ಕಲಿ
ಆಗ ನೀ ಕಾಣುವೆ ಸ್ವಗ೯.

ಮೂರು ದಿನದ ಬಾಳು
ಎಲ್ಲರೊಳೊಂದಾಗಿ ಬದುಕು
ಇಹದಲ್ಲಿ ಪರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆ ಸದ್ಗತಿ!!
10-10-2016. 10.19am